Đừng bao giờ tùy tiện chụp mũ cho những người có ý kiến bất đồng với bạn.
Cho dù có ác ý hay không cũng đừng bao giờ nhại lại những người nói giọng địa phương.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 246 lần,  2 lần xem hôm nay.