Hồi Ký Miền Nam | TỪ TRẠI GIAM ĐẾN TRẠI GUAM (Phần 1)

People & Blogs

Tác giả : Đinh Từ Thức
Giọng đọc : Dom Nguyễn

 64 total views,  1 views today

3 thoughts on “Hồi Ký Miền Nam | TỪ TRẠI GIAM ĐẾN TRẠI GUAM (Phần 1)

  1. Xin vui lòng đọc hơi chậm lại một tí, để thinh gia thẩm thấu/ thắm đậm y nghĩa câu chuyện.
    Xin cảm tạ!

Bình luận