Hễ được làm người là một điều vô cùng cao quý và hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ, nhận định phải quấy, tốt xấu, đúng sai. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài nhân duyên chằng chịt đan xen lẫn nhau, cho nên ta phải có trách nhiệm thương yêu, bảo bọc, che chở cho nhau bằng trái tim hiểu biết.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 176 lần,  2 lần xem hôm nay.