Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Một chuyện tình đẫm lệ thời chinh chiến
Tác giả
Vĩnh Chánh

source

Đã xem 12 lần,  1 lần xem hôm nay.