Đơn giản bởi vì tôi làm việc còn bạn thì chỉ đứng nhìn
Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí ngày hôm qua bạn là ai đều không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay bạn là ai và ngày mai bạn sẽ trở thành ai
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 247 lần,  2 lần xem hôm nay.