Khi người ta không thể nào hiểu nổi sự thay đổi của bạn, người ta nói bạn điên. Nhưng đừng lo – vì xưa nay lắm kẻ điên lại thay đổi được thế giới này.
Miệng đời là một thứ vũ khí ẩn dật khiến những suy nghĩ chân thật bị sai lệch.
Họ có thể nói tốt về bạn khi họ cần và giết chết giá trị của bạn khi bạn đang có những thứ hơn họ.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 214 lần,  2 lần xem hôm nay.