Hồi Ký Miền Nam | Tâm Tình Người Chỉ Huy (Phần Đầu)

People & Blogs

Tác giả : Giang Văn Nhân
Trích Hồi ký “Người lính Tổng Trừ Bị”
Giọng đọc : Dom Nguyễn

 52 total views,  1 views today

6 thoughts on “Hồi Ký Miền Nam | Tâm Tình Người Chỉ Huy (Phần Đầu)

  1. tuyệt vời mỗi ngày tôi đang xem những bài viết về người lính yêu nước vnch thanks hồi ký miền nam

  2. Sông Hâhj CẦN THƠ quê tui, trước năm 75 người dân luôn hiền hòa và chất phát mộc mạc. Như sau năm 75 lủ khỉ nó đem dây mơ rể má vào, nó thể hiện nét sống văn hóa không giống ai vào, từ đó quê tui không còn như xưa nửa.

Bình luận