Tâm Ở Đâu? 7 CÂU HỎI 7 CÂU TRẢ LỜI Nên Dành Vài Phút Để Nghe Chắc Chắn Không Thừa Đâu | Ngẫm Mà Xem

Trong lúc chúng con bàn bạc nói về tâm, thì có một bà bạn hỏi con, chị nói tâm mà chị có biết tâm ở đâu không? Con đành ngậm miệng nín thinh không biết phải trả lời ra sao. Vậy kính xin thầy giải đáp cho chúng con được rõ.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 190 lần,  2 lần xem hôm nay.