Tác giả : Bùi Phú
Giọng đọc : Dom Nguyễn

source

Đã xem 10 lần,  3 lần xem hôm nay.