Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 273 lần,  2 lần xem hôm nay.