Biết sai không nói, biết đúng cũng không lộ, đó mới là người thông minh nhất, càng sống càng thuận lợi vì nhìn thấu mọi bản chất.Thà giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình thông minh
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 153 lần,  5 lần xem hôm nay.