NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG, CHA MẸ VÀ CON CÁI Nghe Để Biết Mà Trân Quý Nhau Hơn | Ngẫm Mà Xem

Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 219 lần,  2 lần xem hôm nay.