Người ta cho rằng sống một mình thì rất cô đơn, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Ở cạnh những người không hiểu mình mới là cô độc nhất trên đời. Đừng bao giờ lừa dối người khác. Bởi vì những người mà bạn lừa dối được, đều là những người tin tưởng bạn. Và niềm tin một khi đã mất thì không bao giờ quay lại như lúc ban đầu.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 231 lần,  2 lần xem hôm nay.