Nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì thành công cũng chỉ để bỏ đi. Muốn thành công nhất định phải hiểu rằng hiếu thảo với cha mẹ mới là việc quan trọng nhất của đời người vì có như thế bạn mới thực sự là người đáng tin cậy, đáng để kết giao.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 193 lần,  2 lần xem hôm nay.