श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १ – १८ नेपाली भाषामा – Full Audiobook by Saigrace

सम्पादन : शाश्वत न्यौपाने
विषेश धन्यवाद : अभि खरेल
ध्वनि : मनोज नेवा
ध्वनि : आशिष् श्रेष्ठ

Chapters / अध्याय
0:00 शुभारम्भ
5:19 अध्याय १
46:59 अध्याय २
02:13:16 अध्याय ३
02:33:20 अध्याय ४
03:01:54 अध्याय ५
03:13:09 अध्याय ६
03:31:15 अध्याय ७
03:39:43 अध्याय ८
03:46:41 अध्याय ९
03:54:54 अध्याय १०
04:04:57 अध्याय ११
04:19:48 अध्याय १२
04:25:16 अध्याय १३
04:35:12 अध्याय १४
04:42:44 अध्याय १५
04:49:45 अध्याय १६
04:57:02 अध्याय १७
05:04:34 अध्याय १८

#saigrace #gita #geeta #nepali #audiobook

source

Đã xem 31 lần,  1 lần xem hôm nay.