Cho vay gạo chứ không cho vay củi, cho mượn áo chứ không cho mượn giày
Cho vay gạo là cứu tế người, là tích phúc cho mình, do đó thông thường người ta không cự tuyệt.
Nhưng củi có khắp nơi, chỉ cần mình nỗ lực đều có thể đi kiếm củi được.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 277 lần,  2 lần xem hôm nay.