Dipa Ma là một nữ thiền sư Phật giáo lỗi lạc và rất hiếm hoi trong thế kỷ 20. Bà đã chọn nơi cư ngụ bình thường, căn phòng chật hẹp của gia đình tại thành phố xô bồ đông đúc dân cư Calcutta, Ấn Độ làm nơi tuyền giảng và thực tập thiền minh sát cho các bà nội trợ bình thường cũng như cho một số sinh viên ngoại quốc chẳng hạn như như Sharon Salzberg, Joseph Goldstein, Jack Kornfield và nhiều người khác nữa… Và chính các người nầy đã trở thành những thiền giả ngoại hạng trong việc giảng dạy, quảng bá và phổ biến thiền minh sát Vipassana Insight Meditation tại Hoa Kỳ hiện nay.

Thiền sư Dipa Ma chia sẻ: “Như các bạn thấy, tôi tả tơi vì đã mất chồng (1957) và mất con. Tôi đau khổ vô ngần hầu như không thể di chuyển được, nhưng nay thì tôi đã hết bệnh, tươi tắn trở lại. Không còn cái gìảnh hưởng được vào tâm hồn tôi cả. Không còn buồn phiền, không còn khổ não. Tôi rất hạnh phúc.Nếu các bạn hành thiền thì các bạn cũng sẽ được hạnh phúc.Thiền minh sát Vipassana không phải là cái gì là ma thuật cả, chỉ cần tuân theo sự chỉ dẫn mà thôi.”

Năm 1963, dưới sự hướng dẫn của thiền sư Munindra, thiền sư Dipa đạt được đến bậc “nhận thức thần thông” (Siddhis magic powers).

“Bà cụ Dipa Ma sau khi học Thiền Minh Sát, được thầy dạy thêm các pháp về thần thông – phân thân, tàng hình, đằng không, nhìn lại quá khứ, đoán chuyện tương lai, vân vân… tất cả đều do sức định mà thành – các khả năng mà về sau bà cụ rời bỏ vì cho là không cần thiết cho trí tuệ giải thoát. Điều chúng ta muốn nói nơi đây rằng có những chỗ mà nhục nhãn không thể nhìn thấy được, và cái gọi là kiến thức khoa học vẫn còn rất là xa với cảnh giới mà các đại thành tựu giả nhìn thấy, thí dụ như về cõi chư Thiên.”

Bà mở lớp hướng dẫn thiền ngay trong nhà của mình. Đa số thiền giả là các bà nội trợ. Ngoài ra cũng còn có nhiều khách ngoại quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, đến tham dự các khóa thiền của Bà. Trong số nầy phải kể đến Joseph Goldstein, Jack Kornfield và Sharon Salzberg. Tất cả các người nầy đã trở thành những thiền sư lỗi lạc và uy tính.

Mười bài học của Thiền sư Dipa Ma(Đạo hữu Thiện Nhựt dịch)

1) Nếu bạn muốn có tiến bộ về thiền quá.Phải kiên trì giữ theo một kỹ thuật duy nhứt mãi.( Chooseone meditation practice and stick with it. If you want to progress in meditation, stay with one technique.)

2) Phải ngồi thiền mỗi ngày.Phải tập ngay bây giờ. Đừng tưởng bạn sẽ làm nhiều hơn về sau.”(Meditate every day. Practice now.Don’t think you will do more later.)

3) Sử dụng mọi trường hợp.Hãy dùng năng lực đó để tự cứu mình và giúp đỡ kẻ khác.(Any situation is workable. Each of us has enormous power.It can be used to help ourselves and help others.)

4) Tập nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đức tánh quan trong nhứt để phát triển tỉnh giác và định lực.(Practice patience.Patience is one of the most important virtues for developing mindfulness and concentration.)

5) Hãy giải thoát tâm của bạn.Tâm của bạn còn đầy vọng tưởng(Free your mind. Your mind is all stories.)

6) Hãy dập tắt ngọn lửa tình cảm.Sân hận là ngọn lửa(Cool the fire of emotions. Anger is a fire.)

7) Hãy cứ vui hưởng lạc thú ở dọc đường.Tôi rất vui sướng. Nếu bạn đến tập thiền, bạn cũng sẽ vui sướng.(Have fun along the way. I am quite happy. If you come to meditate, you will also be happy.)

8) Giản dị hoá. Hãy sống cuộc đời bình dị. Một đời sống giản dị bao giờ cũng tốt cho mọi sự. Quá nhiều xa hoa làm chướng ngại cho sự tu tập. (Simplify. Live simply.Avery simple life is good for everything. Too much luxury is a hindrance to practice.)

9) Vun bồi tinh thần chúc phước lành.Nếu bạn chúc lành cho người chung quanh bạn, bạn sẽ được thêm sự chú tâm vào mọi phút giây(Cultivate the spirit of blessing. If you bless those around you, this will inspire you to be attentive in every moment.)

10) Một hành trình theo vòng tròn.Thiền quán thành toàn nhơn cách con người(It’s a circular journey. Meditation integrates the whole person.)

(thuvienhoasen)

source