SỐNG SAO ĐỂ CẢM THẤY VUI VẺ Nghe Thử Biết Đâu Đổi Đời | Ngẫm Mà Xem

Chúng ta muốn vui thì phải tạo nghiệp tương ứng với mong muốn quả vui của mình, tức thường tạo nghiệp lành, tránh nghiệp ác, nghiệp dữ làm khổ người, khổ vật. Muốn vui mà làm khổ người, khổ vật tức là tạo cái nhân khổ, mà tạo nhân khổ thì quả khổ đến chứ làm sao vui được? Trái lại, cái nhân đau khổ không có thì cái quả đau khổ đâu thể đến! Không nhân thì làm sao có quả. Đó là điều thực tế.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 238 lần,  2 lần xem hôm nay.