Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn.
Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần.
Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui.
Chúc bạn tìm được người như thế
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 221 lần,  2 lần xem hôm nay.