Ông không uống là không tôn trọng tôi.
Cả bàn uống, ông không uống mất vui.
Không uống được nhiều thì cũng làm một chén.
Cứ uống hết mình đi, say bạn đưa về.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 215 lần,  9 lần xem hôm nay.