TRƯỞNG THÀNH LÀ NHƯ THẾ NÀO Nghe Xem Liệu Nó Có Đúng Với Bạn Không Nhé | Ngẫm Mà Xem

Bản thân bây giờ là kiểu người 10 năm trước ghét nhất.
Là khóc cũng chỉ dám để dành đến tối ngủ một mình rồi khóc.
Không tin tưởng ai quá nhiều.
Giờ biết khóc vì chuyện gia đình rồi….
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 183 lần,  2 lần xem hôm nay.