Trích Chương 12 trong Hồi ký Dâu Bể Trùng Phùng, tức CHIẾN TRANH BÊN CẠNH TÌNH YÊU 2
Tác giả : Huy Văn Trương
Giọng đọc : Tài Nguyễn

source

Đã xem 18 lần,  1 lần xem hôm nay.