6 Câu Chuyện 6 Bài Học Đi 1 Ngày Đàng Học 1 Sàng Khôn | Ngẫm Mà Xem

Bắt đầu từ năm 11 tôi đã đi làm thêm, cho đến tận cuối năm hai đại học đã làm nhân viên phục vụ của ba nhà hàng thức ăn nhanh. Ba nơi đều có môi trường khác nhau, tiền lương cũng khác, nhưng khởi điểm cũng chỉ là con số mười mấy nghìn đồng.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 231 lần,  6 lần xem hôm nay.