Nghèo thì có ở đầu đường cũng chẳng ai hỏi han, giàu dù có ở nơi thâm sơn cùng cốc cũng có người ghé thăm, khả năng kinh tế của bạn tỷ lệ thuận với quyền phát ngôn của bạn.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 295 lần,  2 lần xem hôm nay.