Đừng để một ai nói với bạn rằng bạn không thể làm được điều gì, kể cả bố bạn. Có ước mơ, hãy bảo vệ nó. Khi ai đó không thể tự mình làm được thứ gì, họ sẽ nói với bạn rằng bạn cũng không làm được nó. Nếu bạn muốn điều gì, hãy giành lấy nó. Chấm hết
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 172 lần,  2 lần xem hôm nay.