Luôn thấy cô đơn ngay cả khi có bạn bè và thậm chí là người yêu bên cạnh. Vật chất vẫn tồn tại xung quanh, cơm áo gạo tiền vẫn bày đủ trước mặt thế mà cảm xúc chỉ gói gọn trong chỉ một từ “CHÁN”!
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 133 lần,  22 lần xem hôm nay.