Tâm trạng của chúng ta là nọc độc. Những tâm trạng chúng ta không ưa thích là độc tố. Những tâm trạng chúng ta ưa thích cũng là độc tố. Chúng ngăn tâm chúng ta không được tự do và che mắt khiến chúng ta không thấy sự thật.

Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien

source

Đã xem 46 lần,  1 lần xem hôm nay.