Câu thứ 1: đừng bao giờ mong đợi bất cứ sự giúp đỡ về mặt kinh tế nào từ người khác. Tiền, đối với ai cũng đều không đủ dùng. (Học cách cho đi).
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 365 lần,  2 lần xem hôm nay.