Đại Sư dẫn 1 nam nhân đến trước 1 ngọn núi.
Đại Sư: Con thấy ngọn núi này thế nào?
Nam nhân: Cao, đẹp và rất hùng vĩ!
Đại Sư: Đi cùng ta lên núi.
#ngammaxem #cauchuyencuocsong #baihoccuocsong

Đã xem 141 lần,  4 lần xem hôm nay.