Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Luật nhân quả luôn tồn tại ở đời và không bỏ sót một ai.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 181 lần,  13 lần xem hôm nay.