Đừng lập gia đình sớm, dù bất cứ lý do nào. Đừng vội khi chưa sẵn sàng, chưa từng trải, chưa hiểu được, chung sống, là một thử thách to lớn thế nào.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 246 lần,  2 lần xem hôm nay.