Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Hai mươi ngày tù binh và vượt thoát
Tác giả
Mũ xanh
Lâm Tài Thạnh
Phần 1

source

Đã xem 17 lần,  3 lần xem hôm nay.