Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Hồi ký chiến trường CHI RO BU
Tác giả
Charles Shwiderski
Chuyển ngữ
Hà Kỳ Lam
Tập 2

source

Đã xem 15 lần,  1 lần xem hôm nay.