Có ai không phải rơi nước mắt bao giờ không?
Rồi cuộc đời sẽ dành đủ nước mắt mà chia cho tất cả đàn bà. Trong những năm tháng làm vợ, làm mẹ, làm dâu chúng ta sẽ nhỏ những giọt nước mắt vì thương cho chính cuộc đời mình …
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 180 lần,  42 lần xem hôm nay.