#NamHòa Chuyến Bay TỬ THẦN Vào Đồi 31 Hạ Lào- Kingbee Bùi Tá Khánh- Thiên Thanh đọc

Dưới đây là danh sách đã phát của kênh Nam Hòa,
chỉ cần click vào là NGUYÊN CẢ MỘT BỘ TRUYỆN SẼ TỰ ĐỘNG POST CHO TỚI HẾT.
Thép Đen Quyển 4 Trọn Bộ Hết

Thép Đen Quyển 3

Truyện ngắn về đời lính 8

Truyện ngắn về đời lính 7

Truyện ngắn về đời lính 6

Truyện ngắn về đời lính 5

Truyện ngắn về đời lính 4

Truyện ngắn về đời lính 3

Truyện ngắn về đời lính 2

Truyện ngắn về đời lính 1

Hai Mươi Sáu Năm Lưu Đày- TT Thích Thiện Minh

Trại Kiên Giam Nguyễn Chí Thiệp Trần Nam đọc

Đồi 30 Hạ Lào- Đại úy Trương Duy Hy

Hồi Ký Tháng Tư Đen- Phóng viên chiến trường Dương Phục và Vũ Thanh Thủy

Đóa Hồng Gai- Hồi ký cựu tù chính trị Nguyễn Thị Thanh Nga

Trong Lòng Địch- Hồi ký của cựu điệp viên VNCH Trần Trung Quân

Mười bảy Năm Trong Các Trại Cải Tạo- Hồi Ký của Kale

Nước Mắt Đỏ- Từ Nhiên Hương

Đại Học Máu- Hồi ký của Hà Thúc Sinh Trần Nam đọc

Thép Đen Quyển 1 và 2 của cựu điệp viên Đặng Chí Bình Trần Nam đọc

Hà Nội Báo Động Đỏ- tác giả Dương Văn Lợi

Phận Người Vận Nước