LARRY ELDER IS THE TRUMPIST BELIEVER OF THE REPUBLICAN-TRUMP’S CULT.
Một trong số quá nhiều ứng cử viên tranh chức thống đốc
California, 46 người, trong cuộc bầu cử truất phế Thống Đốc Gavin
Newsom vào ngày 14/9/2021 sắp tới có Larry Elder đáng được chú ý
hơn những người khác.  Larry Elder, 69 tuổi người Mỹ gốc Phi
Châu từng làm luật sư và hiện nay làm chương trình truyền thanh
“Larry Elder Talk Show”.
Sơ lược những điểm nổi bật của Larry Elder như sau: Đã từ lâu
Elder có lập trường cực đoan Cộng Hoà về việc chấm dứt chương
trình trợ cấp bảo hiểm y tế MEDI-CAL, MEDICAID và MEDICARE.
Elder chủ trương hủy bỏ mức lương tối thiểu và trợ cấp thất
nghiệp. Elder chống việc yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và chích
ngừa bệnh COVID-19 cho người lớn và trẻ em ở California. Elder
chống việc phá thai. Elder chống hiện tượng biến đổi khí
hậu. LARRY ELDER LÀ MỘT TÍN ĐỒ CỦA GIÁO PHÁI TRUMP-CỘNG HOÀ.
Rõ ràng Elder sùng bái cá nhân Trump khi ca ngợi Trump là Hiện
Thân Của Thượng Đế.  Elder bênh vực Trump trong hai cuộc lần
Quốc Hội Mỹ luận tội Trump, và Elder cho rằng bất công khi
buộc tội Trump kích động bạo lực tạo ra một cuộc bạo loạn
tấn công toà nhà Quốc Hội Mỹ vào ngày 6/1/2021 tại Thủ Đô
Washington DC.  @Dr.TristanNguyen@SanFrancisco.09082021
1-     ELDER CHỦ TRƯƠNG CHẤM DỨT TRỢ CẤP BẢO HIỂM Y TẾ MEDI-CAL
MEDICAID, MEDICARE Ở BANG CALIFORNIA.
Medi-Cal, Medicaid và Medicare là những chương trình trợ cấp bảo
hiểm y tế phối hợp tiểu bang với liên bang trợ cấp cho những cá
nhân và gia đình có lợi tức thấp hoặc không lợi tức, và những
người tàn tật, người già.
Theo Elder đề nghị chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế Medi-Cal,
Medicaid và Medicare không nhận thêm cá nhân và gia đình thụ
hưởng mới nữa. Bảo hiểm y tế sẽ do các công ty tư nhân và các hội từ
thiện đảm nhiệm.
Hiện nay tiểu bang California có hơn 2/3 dân số được thụ hưởng
chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế Medi-Cal, Medicaid, Medicare
trong số đó có rất nhiều người Mỹ gốc Việt lớn tuổi, và nhiều
gia đình không có lợi tức hay lợi tức thấp.
Nếu đề nghị của Elder được thi hành khi Elder là Thống Đốc Bang
California, hàng triệu người dân nghèo ở tiểu bang California sẽ
mất bảo hiểm y tế, trong số đó có rất nhiều người già và những
người tàn tật.
Bang California là một trong những tiểu bang đã mở rộng những chương
trình MEDICAID, MEDI-CAL và MEDICARE để trợ cấp bảo hiểm y tế cho
hàng chục triệu người dân California nghèo theo luật Affordable
Care Act – Bảo Hiểm Sức Khỏe Vừa Túi Tiền, ACA.
Một điều quan trọng nhất của ACA là các công ty bảo hiểm tư nhân không
được phép từ chối những người muốn mua bảo hiểm chỉ vì tình trạng
sức khỏe hiện hữu của họ “CÓ BỆNH TRƯỚC