1. Đừng ngồi đó mà khoanh tay nhìn ngó. Hãy hành động và sống một cuộc sống huy hoàng và trọn vẹn.
2. Thay vì đưa ra cho bản thân những lí do tại sao tôi không thể, tôi sẽ chọn cho tôi những lí do tại sao tôi có thể.
#ngammaxem #baihoccuocsong #trietlycuocsong

Đã xem 181 lần,  2 lần xem hôm nay.