Join this channel to get access to perks:
Mời Tám 1 ly cà phê bằng cách bấm vào link phía dưới để điền vào join the channel :
https://www.youtube.com/channel/UCotyunVwOhkOb58UZHtmUww/join
#tamtinhtang
Hồi ký
Trại kiên giam
Tác giả
Nguyễn Chí Thiệp
tập 7

source

Đã xem 91 lần,  2 lần xem hôm nay.