Khi chúng ta ngồi bắt chéo chân và nguyện: “Được rồi lần này quyết tâm không nghĩ lung tung nữa, ta sẽ tập trung tâm. Hãy nhìn ta đây.” Thực hành theo cách này chẳng bao giờ thành công. Nhưng chúng ta thường thích làm ra vẻ anh hùng.
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879
Theo tôi (Ajahn Chah) quan sát, thiền tập sẽ tiến triển theo nhịp độ của nó. Nhiều đêm tôi ngồi thiền và tự nói “Được rồi đê nay hạ quyết tâm không đứng dậy trước 1 giờ sáng”. Chỉ nghĩ thế mà tôi đã tạo ra một số nghiệp xấu. Không lâu sau, đau đớn trong thân tấn công tôi từ mọi phía, áp đảo khiến tôi cảm thấy mình sắp chết. Những lúc hành thiền tốt đẹp là lúc tôi không định trước thời hạn ngồi thiền. Tôi không đặt ra chỉ tiêu là ngồi đến 7, 8 hay 9h mà chỉ đơn giản là ngồi. Đừng ép thiền tập phải thế này hay thế kia. Đừng thúc ép tâm bằng những đòi hỏi thiếu thực tế như phải nhập vào một dạng định nào đó. Làm như vậy tâm sẽ bị khích động hơn bình thường. Cứ để tâm thư giãn, thoải mái.

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 68 lần,  1 lần xem hôm nay.