Quán Chiếu Khác Suy Nghĩ Thế Nào? Ajahn Chah

Suy nghĩ và quán chiếu có giống nhau không? Lúc mới ngồi thiền thì chúng ta phải dùng suy nghĩ nhưng sau đó chúng ta phải vượt qua suy nghĩ.
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879
Khi chúng ta thực sự quán chiếu thì tất cả những suy nghĩ mang tính đối đãi, nhị nguyên sẽ dừng lại. Lúc đầu chúng ta cần cân nhắc, xem xét sự việc theo lối nhị nguyên để khởi sự việc quán chiếu. Nhưng cuối cùng mọi suy nghĩ và cân nhắc đều chấm dứt.

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 72 lần,  5 lần xem hôm nay.