Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879
Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 104 lần,  1 lần xem hôm nay.