Hỏi: Đôi khi con cảm thấy là nô lệ cho sự ham muốn tình dục. Làm thế nào để vượt qua điều đó?
Đáp: Cần thực hành quán bất tịnh để làm cân bằng dục vọng. Sự dính mắc vào hình tướng, cho đó là đẹp, thơm tho, sạch sẽ, đáng yêu…là một cực đoan. Do đó chúng ta nên nhớ điều ngược lại. Hãy quán sát thân như một xác chết và tưởng tượng việc nó phân rã hoặc nghĩ đến các bộ phận của cơ thể và hình dung về khía cạnh ghê sợ của thân.
Hỏi: Còn về sân hận?
Đáp: Hãy sử dụng tâm từ. Hãy cân bằng sân hận bằng từ ái. Nếu ai đó làm điều bất thiện thì đừng nổi sân. Nếu nổi sân thì ta còn thiếu hiểu biết hơn họ. Hãy sáng suốt, hãy nhớ rải tâm từ đến họ vì người đó đang đau khổ.
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879
Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 92 lần,  2 lần xem hôm nay.