Nếu cái tâm vô kỷ luật không nhận được điều nó muốn, nó sẽ gây rối. Chúng ta phải dùng thiền, dùng định để khép nó vào kỷ luật.
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/348688996125879
Phật giáo là tôn giáo của tâm. Người rèn tâm là người thực hành Phật Giáo.

Thiền sư Ajahn Chah hướng dẫn cách thiền tĩnh tâm, vipassana
#TinhThuc #KenhTinhThuc #AjahnChah #Thien #samadhi #vothuong #vonga #tinhgiac #tritue

source

Đã xem 108 lần,  6 lần xem hôm nay.