Đăng nhập quanvan.net để đăng bài và bình luận trên DIỄN ĐÀN QUÁN VĂN.


Categories

Groups

BÀI TRÊN DIỄN ĐÀN

Làm sao để giải quyết ‘nhu cầu sinh lý’ cho quân sĩ thời xưa?
Việt Vương Câu Tiễn nghĩ ra một cách đã được sử dụng hàng ngàn năm
Thông thường, các cuộc chiến tranh ngày xưa có thể diễn ra trong vài năm hoặc nhiều thập kỷ nên các binh sĩ khó được về nhà mà phải ở trong doanh trại, việc ra ngoài cũng không được tùy tiện. Vậy làm sao để giải quy…Read more

MỘT SỐ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIẾNG BẮC VÀ TIẾNG NAM – Đào Văn Bình
Tôi năm nay đã 79 tuổi, gần đất xa trời, không biết còn sống tới ngày mai không cho nên rất quý trọng thời gian. Những giờ phút quý báu còn lại tôi tập trung vào lãnh vực văn hóa và văn chương để cống hiến cho đời những gì mình thấy có ý nghĩa.

Định mệnh của dân tộc Việt Nam là đ…Read more

260 từ ngữ thông dụng của dân Sài Gòn và người miền Nam
Giọng nói, sự pha trộn của ngôn ngữ miền Bắc di cư vào những năm 1950 hòa cùng ngôn ngữ Saigon, miền Tây đã tạo nên thêm một phong cách, giai điệu mới… Nhất là cái giọng người Bắc khi vào Nam đã thay đổi nhẹ nhàng, ngang ngang như giọng miền Nam thì tiếng lóng miền Nam càng phát triển. Dễ…Read more

Vài cảm nghĩ nhân ngày thành lập đảng cộng sản
Trung Nguyễn
Đảng Cộng sản Việt Nam đã thọ được tới 93 tuổi, 3/2/1930-3/2/2023! Khi so sánh với các triều đại phong kiến hàng trăm năm, có lẽ các nhà cai trị cộng sản sẽ hy vọng triều đại cộng sản cũng cai trị Việt Nam dài như vậy, đủ để con cháu, dòng họ mình tích lũy tài sản nhiều hơn nữa rồi…Read more

Cách mạng tháng tám thực sự không cần thiết
(trích Hồi ký “Tình yêu hiện sinh”)

Bác sĩ Phùng Văn Hạnh

Cách mạng tháng Tám có cần thiết hay không? Nếu không có đảng Cộng sản và Hồ chí Minh không sinh ra, thì liệu chính phủ Trần trọng Kim có đem lại nổi độc lập, thống nhất cho nước Việt nam hay không? Tôi nghĩ rằng được. Sau khi Nhật đầu hà…Read more

Recently Active Members

Profile picture of Nguyễn Tuấn
Profile picture of qop
Profile picture of Tony Nguyễn

Help tiinz to grow!

$5.00

Community

 • Sebastian
 • edwardlorilla2189towerbloggercom
 • yourmindwithin
 • Dr. Joseph Suglia
 • Minh Phương Nguyễn
 • Hoàng Dũng
 • Sebastian
 • Dragon Queen
 • Levan
 • Bà Tám
 • Purple
 • Toànphong
 • sawjoerogan
 • ReadingMadeEasier
 • Dragon Queen
 • bestwriterblogger
 • thao phuong
 • Gia Định
 • Sebastian
 • Toanphong
 • lyn
 • Review health care products
 • sawphd
 • Cela Digital Solution
 • redimoney.org
 • Natalia
 • martiphypro
 • Phan nhật bắc
 • Sebastian
 • Sư Tử Biển ✨
 • Phan văn Hai
 • Ruth Colby
 • Andie Untamed✨
 • trafficsoftware01
 • linhngou123
 • Châu Hoàng
 • sawjre234
 • JadeKing - The Lifestyle of a Warrior
 • Sebastian
 • Dragon Queen
 • David Richardson
 • Meina Ibr
 • viet anh dt
 • Linh Khanh
 • Phan nhật Bắc
 • Vanle
 • Sebastian
 • T.Panning
 • Nguyễn Tuấn
 • phan lê

Advertisement

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 107 other subscribers

Hiện đang trực tuyến

Visitors online – 58017
users – 7510
guests – 46553
bots – 3954

1973-2023 KỶ NIỆM 50 NĂM LÁ CỜ HÒA GIẢI CỦA NƯỚC VIỆT NAM 1973
HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS 1973 LÀ ĐỂ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH VÀ
LẬP LẠI HOÀ BÌNH Ở NƯỚC VIỆT NAM.
Chương IV
VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM
Điều 9
Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cam kết tôn
trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của Nhân Dân Miền Nam
Việt Nam sau đây:
a) Quyền tự quyết của Nhân Dân Miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất
khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng.
b) Nhân Dân Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của
miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có
giám sát quốc tế.
c) Các nước ngoài sẽ không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc
cá nhân nào đối với Nhân Dân Miền Nam Việt Nam.
Điều 10
Hai bên miền Nam Việt Nam cam kết tôn trọng ngừng bắn và giữ vững hòa
bình ở miền Nam Việt Nam, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương
lượng và tránh mọi xung đột bằng vũ lực.
Điều 11
Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ:
– Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành
động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp
tác với bên này hoặc bên kia;
– Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do
ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt
động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do
làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh.
Điều 12
a) Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương
trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và
không thôn tính nhau để thành lập Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải Hòa Hợp
Dân Tộc Gồm Ba Thành Phần Ngang Nhau. Hội đồng sẽ làm việc theo nguyên
tắc nhất trí. Sau khi Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc nhậm
chức, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương về việc thành lập các
hội đồng cấp dưới. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ký một hiệp định về
các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam càng sớm càng tốt, và sẽ làm
hết sức mình để thực hiện việc này trong vòng chín mươi ngày sau khi
ngừng bắn có hiệu lực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân miền Nam
Việt Nam là hòa bình, độc lập và dân chủ.
b) Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc có nhiệm vụ đôn đốc hai
bên miền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định này, thực hiện hòa giải và
hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ. Hội Đồng Quốc Gia Hòa Giải Hòa
Hợp Dân Tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ như đã nói trong
Điều 9(b) và quy định thủ tục và thể thức của cuộc tổng tuyển cử này.
Các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển cử đó sẽ bầu ra sẽ do hai bên
miền Nam Việt Nam thông qua hiệp thương mà thỏa thuận. Hội Đồng Quốc
Gia Hòa Giải Hòa Hợp Dân Tộc cũng sẽ quy định thủ tục và thể thức
tuyển cử địa phương theo như hai bên miền Nam Việt Nam thỏa thuận.
Điều 13
Vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam Việt Nam sẽ do hai bên
miền Nam Việt Nam giải quyết trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân
tộc, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không có sự can thiệp của nước
ngoài, phù hợp với tình hình sau chiến tranh. Trong số những vấn đề
hai bên miền Nam Việt Nam thảo luận có các biện pháp giảm số quân của
họ và phục viên số quân đã giảm. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hoàn
thành việc đó càng sớm càng tốt.
Điều 14
Miền Nam Việt Nam sẽ thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập.
Miền Nam Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ với tất cả các nước không
phân biệt chế độ chính trị và xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ
quyền của nhau và nhận viện trợ kinh tế, kỹ thuật của bất cứ nước nào
không kèm theo điều kiện chính trị. Vấn đề nhận viện trợ quân sự sau
này cho miền Nam Việt Nam sẽ thuộc thẩm quyền của chính phủ được thành
lập sau tổng tuyển cử ở miền Nam Việt Nam nói trong Điều 9(b).
Chương V
VẤN ĐỀ THỐNG NHẤT NƯỚC VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ QUAN HỆ GIỮA MIỀN BẮC VÀ
MIỀN NAM VIỆT NAM
Điều 15
Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương
pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa miền Bắc và miền
Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào và không
có sự can thiệp của nước ngoài. Thời gian thống nhất sẽ do miền Bắc và
miền Nam thỏa thuận.
Trong khi chờ đợi thống nhất:
a) Giới tuyến quân sự giữa hai miền tại vĩ tuyến thứ mười bảy chỉ là
tạm thời và không phải là một ranh giới về chính trị hoặc về lãnh thổ
như quy định trong đoạn 6 của Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị
Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư.
b) Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ tôn trọng khu phi quân sự ở hai
bên giới tuyến quân sự tạm thời.
c) Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ sớm bắt đầu thương lượng nhằm lập
lại quan hệ bình thường về nhiều mặt. Trong các vấn đề sẽ được thương
lượng, có vấn đề thể thức đi lại dân sự qua giới tuyến quân sự tạm
thời.
d) Miền Bắc và miền Nam Việt Nam sẽ không tham gia bất cứ liên minh
quân sự hoặc khối quân sự nào và không cho phép nước ngoài có căn cứ
quân sự, quân đội, cố vấn quân sự và nhân viên quân sự trên đất mình,
như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư về Việt
Nam quy định.
Chapter IV
THE EXERCISE OF THE SOUTH VIETNAMESE PEOPLE’S RIGHT TO SELF- DETERMINATION
Article 9
The Government of the United States of America and the Government of
the Democratic Republic of Viet-Nam undertake to respect the following
principles for the exercise of the South Vietnamese people’s right to
self-determination:
(a) The South Vietnamese people’s right to self-determination is
sacred, inalienable, and shall be respected by all countries.
(b) The South Vietnamese people shall decide themselves the political
future of South Viet-Nam through genuinely free and democratic general
elections under international supervision.
(c) Foreign countries shall not impose any political tendency or
personality on the South Vietnamese people.
Article 10
The two South Vietnamese parties undertake to respect the cease- fire
and maintain peace in South Vietnam, settle all matters of contention
through negotiations, and avoid all armed conflict.
Article 11
Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties will:
– achieve national reconciliation and concord, end hatred and enmity,
prohibit all acts of reprisal and discrimination against individuals
or organizations that have collaborated with one side or the other;
– ensure the democratic liberties of the people: personal freedom,
freedom of speech, freedom of the press, freedom of meeting, freedom
of organization, freedom of political activities, freedom of belief,
freedom of movement, freedom of residence, freedom of work, right to
property ownership, and right to free enterprise.
Article 12
(a) Immediately after the cease-fire, the two South Vietnamese parties
shall hold consultations in a spirit of national reconciliation and
concord, mutual respect, and mutual non- elimination to set up a
National Council of National Reconciliation and Concord of three equal
segments. The Council shall operate on the principle of unanimity,
After the National Council of National Reconciliation and Concord has
assumed its functions, the two South Vietnamese parties will consult
about the formation of councils at lower levels. The two South
Vietnamese parties shall sign an agreement on the internal matters of
South Vietnam as soon as possible and do their utmost to accomplish
this within ninety days after the cease- fire comes into effect, in
keeping with the South Vietnamese people’s aspirations for peace,
independence and democracy.
(b) The National Council of National Reconciliation and Concord shall
have the task of promoting the two South Vietnamese parties’
implementation of this Agreement, achievement of national
reconciliation and concord and ensurance of democratic liberties. The
National Council of National Reconciliation and Concord will organize
the free and democratic general elections provided for in Article 9
(b) and decide the procedures and modalities of these general
elections. The institutions for which the general elections are to be
held will be agreed upon through consultations between the two South
Vietnamese parties. The National Council of National Reconciliation
and Concord will also decide the procedures and modalities of such
local elections as the two South Vietnamese parties agree upon.
Article 13
The question of Vietnamese armed forces in South Vietnam shall be
settled by the two South Vietnamese parties in a spirit of national
reconciliation and concord, equality and mutual respect, without
foreign interference, in accordance with the postwar situation. Among
the questions to be discussed by the two South Vietnamese parties are
steps to reduce their military effectives and to demobilize the troops
being reduced. The two South Vietnamese parties will accomplish this
as soon as possible.
Article 14
South Vietnam will pursue a foreign policy of peace and independence.
It will be prepared to establish relations with all countries
irrespective of their political and social systems on the basis of
mutual respect for independence and sovereignty and accept economic
and technical aid from any country with no political conditions
attached. The acceptance of military aid by South Vietnam in the
future shall come under the authority of the government set up after
the general elections in South Vietnam provided for in Article 9 (b).
Chapter V
THE REUNIFICATION OF VIETNAM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN NORTH AND
SOUTH VIETNAM
Article 15
The reunification of Vietnam shall be carried out step by step through
peaceful means on the basis of discussions and agreements between
North and South Vietnam, without coercion or annexation by either
party, and without foreign interference. The time for reunification
will be agreed upon by North and South Vietnam
Pending reunification:
(a) The military demarcation line between the two zones at the 17th
parallel is only provisional and not a political or territorial
boundary, as provided for in paragraph 6 of the Final Declaration of
the 1954 Geneva Conference.
(b) North and South Vietnam shall respect the Demilitarized Zone on
either side of the Provisional Military Demarcation Line.
(c) North and South Vietnam shall promptly start negotiations with a
view to reestablishing-normal relations in various fields. Among the
questions to be negotiated are the modalities of civilian movement
across the Provisional Military Demarcation Line,
(d) North and South Vietnam shall not join any military alliance or
military bloc and shall not allow foreign powers to maintain military
bases, troops; military advisers, and military personnel on their
respective territories, as stipulated in the 1954 Geneva Agreements on
Vietnam.
1973-2023 KỶ NIỆM 50 NĂM HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS 1973
1973-2023 KỶ NIỆM 50 NĂM LÁ CỜ HÒA GIẢI CỦA NƯỚC VIỆT NAM 1973
LÁ CỜ HÒA GIẢI CỦA NƯỚC VIỆT NAM
SỰ HOÀ GIẢI là để làm lành lại những vết thương của sự chia rẽ đã quá
lâu giữa người Việt Nam với nhau. Không bao giờ quá trễ để làm sống
lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta. Bất cứ lúc nào chúng ta có
bất cứ xung đột gì, chúng ta phải có sự hòa giải. Chắc chắn là HẬN THÙ
dần dần phai nhoà đi trong khi TÌNH YÊU luôn luôn tồn tại vô hạn.
Chúng ta hãy làm sống lại những ước mơ và tình yêu của chúng ta.
LÁ CỜ HÒA GIẢI CỦA NƯỚC VIỆT NAM Ý nghĩa lá cờ Hòa Giải của nước Việt
Nam Nhận dạng lá cờ là ba sọc đứng bằng nhau gồm có sọc màu vàng, sọc
màu xanh lá cây, sọc màu đỏ, và một ngôi sao mười hai cánh đều nhau
màu trắng ở chính giữa lá cờ. Lá cờ có chiều ngang bằng hai phần ba
(2/3) chiều dài.
Sọc Màu Vàng ở bên trái, ở gốc lá cờ. Màu vàng tượng trưng vị trí địa
lý Á Châu. Màu vàng còn tượng trưng cho các chủng tộc người Á sinh
sống ở Việt Nam. Màu vàng ở gốc lá cờ diễn tả tư tưởng Nhân Dân là
Người Chủ Thực Sự của Đất Nước.
Sọc Màu Đỏ ở bên phải, ở ngọn lá cờ. Màu đỏ tượng trưng cho nhiệt tình
cách mạng. Màu đỏ ở ngọn cờ diễn tả lòng mong ước và nhiệt tình của
nhân dân Việt Nam mong muốn đời sống luôn được đổi mới để tốt đẹp hơn.
Sọc Màu Xanh Lá Cây ở chính giữa lá cờ tượng trưng cho đất nước Việt
Nam thanh bình, môi trường sinh sống tốt.
Màu Trắng là màu dung hoà của các màu khác để diễn tả Hoà Bình, Hài
Hoà và Hoà Giải. Màu Trắng còn là Màu của Tự Do.
Một Ngôi Sao Mười Hai (12) Cánh Đều Nhau Màu Trắng ở ngay giữa Sọc
Xanh Lá Cây, ở ngay giữa lá cờ, tượng trưng cho tất cả công dân Việt
Nam thuộc tất cả các dân tộc đang sinh sống tại Việt Nam yêu chuộng
hoà bình, và đoàn kết chung sống trong sự hài hoà và bình đẳng ở một
nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Ngôi Sao Mười Hai Cánh
Đều Nhau Màu Trắng còn diễn tả giá trị cao quí của sự bình đẳng nhân
bản trong một xã hội tự do, dân chủ nhân dân, và đa nguyên.
Lá cờ được trình bày theo vị trí chiều dài, ba sọc đứng, gốc cờ sọc
màu vàng ở bên trái. Nếu để sọc màu đỏ ở bên trái là để ngược lá cờ.
Khi trưng bày lá cờ theo vị trí chiều ngang, ba sọc nằm, gốc cờ sọc
màu vàng phải ở bên trên. Nếu để sọc màu đỏ ở bên trên là để ngược lá
cờ.
Tại sao chọn Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng? Bởi vì những
chỉ trích và châm biếm đối với những Ngôi Sao Khác như sau:
1. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Vàng là Nô Lệ của Trung Cộng.
2. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Đỏ là của Hồng Quân Cộng Sản.
3. Ngôi Sao Năm Cánh Màu Trắng là Chư Hầu của Mỹ.
4. Ngôi Sao Sáu Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Do Thái.
5. Ngôi Sao Bảy Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Úc Châu.
6. Ngôi Sao Tám Cánh các màu thì tương tự Ngôi Sao Úc Châu, và Ngôi
Sao lãnh thổ Granada ở Châu Mỹ La Tinh vào thế kỷ 19, giờ đã không
dùng nữa.
7. Những Ngôi Sao Chín Cánh, Mười Cánh, Mười Một Cánh thì không thể
diễn tả được một ý nghĩa gì độc đáo.
8. Riêng Ngôi Sao Mười Hai Cánh Đều Nhau Màu Trắng có thể diễn tả được
một ý nghĩa độc đáo là nó thể hiện Một-Giáp-Mười-Hai-Chi tuổi của tất
cả mọi người. Mỗi người sinh ra dưới một vì sao, Ngôi Sao Mười Hai
Cánh Đều Nhau Màu Trắng được dùng để làm biểu tượng cho mọi người
chung sống hoà bình trong sự hài hòa và bình đẳng
LÁ CỜ HÒA GIẢI CỦA NƯỚC VIỆT NAM
RECONCILIATION FLAG OF VIETNAM
RECONCILIATION is to heal the long time wounds of division among the
Vietnamese people. It’s never too late to revive our dreams and our
loves. Whenever WE get whatever conflict, WE must have reconciliation.
For sure HATE gradually fades away while LOVE always remains
infinitely. Let’s revive our dreams and our loves.
The meaning of Reconciliation Flag of Vietnam The flag is identified
as three vertical equal stripe background including the Yellow Stripe,
the Green Stripe, the Red Stripe, and the White Twelve-
Equally-Pointed Star in the middle of the flag. The flag has the width
measured two-third (2/3) of the length.
The Yellow Stripe is located at the left, at the base of the flag. The
Yellow Color symbolizes the Asiatic geographical location of Vietnam.
The Yellow Color also symbolizes the Asiatic Ethnicities living in
Vietnam. The Yellow Color at the base of the flag expresses the idea
that the People are the Real Owner of the Country.
The Red Stripe is located at the right, at the end of the flag. The
Red Color depicts revolutionary enthusiasm. The Red Color at the end
of the flag also expresses the People’s expectation and being always
enthusiastic to change for a better life.
The Green Stripe is located at the middle of the flag symbolizes the
peaceful country of Vietnam in a vital environment.
The White Color is a neutral color used to conciliate the other
colors. It is used to express Peace, Harmony, and Reconciliation. The
White Color is also the Color of Freedom. There is One White
Twelve-Equally-Pointed Star located at the middle of the Green Stripe,
also at the center of the flag. It symbolizes All the VN Citizens of
the Peoples of All Races loving peace, being equal, and united in a
peaceful co-existence living in the country of Vietnam whose
unification, unity and sovereignty. The White Twelve-Equally-Pointed
Star also expresses the precious values of Freedom, Equality, and
Pluralism in a Society of Multiethnic-Grassroots-Democracy in Vietnam.
The flag is displayed in a horizontal shape and the Yellow Stripe is
at the left side, at the base of the flag. If it is displayed with the
Red Stripe at the left side, it is in a reverse position.
The flag is displayed in a vertical shape and the Yellow Stripe is at
the upper part of the flag. If it is displayed with the Red Stripe at
the upper part of the flag, it is in a wrong position.
Why is the White Twelve-Equally-Pointed Star selected? Because of
criticisms and mockery toward the Other Stars as follows:
1. The Five-Pointed Yellow Star is the Chinese Communist’s Slaves.
2. The Five-Pointed Red Star belongs to the Communist Armies.
3. The Five-Pointed White Star is the Satellite State of the United States.
4. The Six-Pointed Star of all colors is similar to the Jewish Star.
5. The Seven-Pointed Star of all colors is similar to the Australian Star.
6. The Eight-Pointed Star of all colors is similar to the Australian
Star, and the star of Granada Territory in Latin America during the
19th Century; however, it has been abolished now.
7. The Nine-Pointed, Ten-Pointed, Eleven-Pointed Stars cannot convey
any unique meanings.
8. Especially, the White Twelve-Equally-Pointed Star can express a
unique meaning that denotes the cycle of twelve years of the Zodiac
belong to everyone. Each person is born under one star, the White
Twelve-Equally-Pointed Star is used to symbolize everyone living
peacefully in harmony and equality.
{{Lần đầu tiên được sáng tạo vào ngày 17 tháng 1 năm 1973, ở Sài Gòn,
Miền Nam Việt Nam, khi Hiệp Định Hoà Bình Paris 1973 được ký kết và
chấp hành để chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam. Đã được tu chỉnh phần ý
nghĩa bằng tiếng Việt và tiếng Anh vào ngày 1 tháng 2 năm 2007, ở San
Francisco, Hoa Kỳ}}
Tác giả: Nguyễn Thành-Trí M.A và Dr. Tristan Nguyen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%A1_C%E1%BB%9D_Ho%C3%A0_Gi%E1%BA%A3i_C%E1%BB%A7a_N%C6%B0%E1%BB%9Bc_Vi%E1%BB%87t_Nam.jpg
Reconciliation Flag of Vietnam at Wikimedia Commons, with the flag
information: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Political_flags_of_Vietnam#mediaviewer/File:Reconciliation_Flag_of_Vietnam.jpg
New Vietnam blog: http://tanvietnam.blogspot.com/
http://uocmotinhyeuvietnam.blogspot.com/
https://www.crwflags.com/fotw/flags/vn!.html

Đã xem 446 lần,  12 lần xem hôm nay.

https://hightidekinsale.com/wp-includes/sbobet/

https://advantagehomecare.com/wp-includes/sbobet/

https://micg-adventist.org/wp-includes/slot-gacor/

http://nvzprd-agentmanifest.ivanticloud.com/

daftar sbobet

https://brentfordgymnasticsclub.com/wp-includes/sbobet/

https://jenniferallenlaw.com/wp-includes/sbobet/

Sbobet Mobile

%d bloggers like this:
Skip to toolbar

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

Slot Online Gampang Menang

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

sbobet piala dunia

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

bonus new member 100 di awal

https://www.dcosmeticclinics.com.au/wp-includes/sbobet/

https://thetastesoflife.com/wp-includes/sbobet/

https://www.townshipofsugargrove.com/wp-includes/slot-gacor/

https://texasmamaboutique.com/wp-includes/slot-gacor/

https://bizu-me.com/wp-includes/slot-gacor/

https://tiketa.co.za/wp-includes/slot-gacor/

slot gacor

slot gacor

slot gacor

sbobet88

bonus new member 100

sbobet

sbobet88

http://phuonghoangschool.com/wp-content/

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

Situs Slot Gacor

https://hrtradio.com/wp-includes/rtp-slot/

https://www.doccsaapucv.cl/wp-includes/slot-gacor/

situs slot gacor

slot pulsa

slot bonus new member 100 di awal

slot deposit pulsa

slot gacor

slot bonus

slot gacor

rtp slot

slot gacor

https://interwood.in/slot-demo/

slot online

rtp live

rtp slot

Slot Demo

Slot Gacor

slot bonus

rtp live

https://aftp.in/wp-content/Slot-Gacor-Maxwin/

ceme online

slot dana

slot demo

slot gacor

slot deposit pulsa tanpa potongan

slot bonus new member

slot demo

slot bonus

slot pulsa

https://ecoshare.vn/wp-includes/slot-ovo/

https://authorcarolsawyer.com/wp-content/slot-gacor/

https://voguecollection.pk/slot-gacor/

judi slot online jackpot terbesar

RTP Slot

situs judi slot terbaik dan terpercaya no.1

https://skyf.co/community/profile/situs-slot-gacor-new-member-100-di-awal/

slot pulsa

slot pulsa

slot bonus

slot bonus 100 to 3x

https://gemabrazil.com/wp-includes/slot-bonus-100/