Trống Mái

NHỮNG NGƯỜI MỸ-GỐC-VIỆT ĐÃ BIẾT GÌ VỀ LÝ THUYẾT PHÁN XÉT CHỦNG TỘC?

NHỮNG NGƯỜI MỸ-GỐC-VIỆT ĐÃ BIẾT GÌ VỀ LÝ THUYẾT PHÁN XÉT CHỦNG TỘC? VÀ TỆ NẠN KỲ THỊ CHỦNG TỘC CÓ HỆ THỐNG Ở MỸ? WHAT DID VIETNAMESE-AMERICANS KNOW ABOUT THE CRITICAL RACE THEORY? AND SYSTEMATIC RACISM IN AMERICA? Có một người bạn Mỹ ở DC đã đưa cho chúng tôi đọc một lá thư […]