Alfred Hitchcock

Canh Bạc

Dịch giả: Hoàng Thịnh Dịch từ nguyên bản “Stories for late at night” Trời nắng như đổ lửa, ánh nắng cháy bỏng phủ trên hòn đảo đơn độc giữa biển. Hắn không biết mình đang ở đâu. Hắn chỉ biết mình vừa thoát chết. Con tàu chìm mau sau khi va phải đá ngầm đêm […]