Bảo Giang Thời sự

45 mùa xuân đã qua

Nay, ngày 30-4- lại về. Dĩ nhiên, nó không về riêng với người Việt Nam. Bởi đó là chu kỳ năm tháng của trời đất. Chỉ bất hạnh là từ ngày này, 30-4-1975, Nó không mang đến niềm vui, hạnh phúc như lòng người dân Việt Nam mong đợi. Trái lại, Nó như một con […]