Màu Cờ: Linh Hồn của Tổ Quốc

Khi còn học lớp Nhất, một hôm, vừa bước vào lớp sau lễ chào cờ, bạn tôi đứng lên hỏi: –       Thưa thầy, Màu Cờ mang…