Những bà mẹ lầm than

Vài ngày nữa là đến Ngày Hiền Mẫu Tôi an vui, lòng chẳng thấy phiền sầu Nhiều người viết, làm thơ ca tụng mẹ Kể…