Chuyện ở xóm Mãng Cầu

1 An tới xóm Mãng Cầu vào một ngày nắng rất trong. Cô chở theo cô bạn thân, nói là sẽ cho bạn thưởng thức…