Chiêu Hoàng

Chuyện Của Tí

Tí sinh ra đời là kết tinh nguồn yêu thương “Cho và Nhận” vô bờ của Bố Mẹ (Mẹ bảo Tí như thế). Có nhiều lúc Tí thắc mắc hỏi mẹ : – Mẹ ơi, “Cho” cái gì và “Nhận” cái gì hở Mẹ? Mẹ chỉ nhìn Tí bằng một cái nhìn yêu thương rồi […]